Vad är hypnoterapi?

Hypnos är i sig ingen terapi utan används för att skapa ett tillstånd i vilken klienten och terapeuten tillsammans arbetar för att nå önskat resultat.

   

Terapeuten använder sin röst för att örsätta klienten i hypnos och fastän det inte är så säkert att denna känner sig "hypnotiserad" kommer han/hon erfara en känsla av mental och fysisk avkoppling, ty vad gäller avslappning har ingen like.


Ingen kan någonsin göra saker mot sin vilja.

 

Det finns ingen anledning att någon överhuvudtaget skall behöva lida av något "inom sig men utanför sin kontroll" under förutsättning att de är villiga att ägna lite tid, pengar, energi samt en gnutta självdisciplin för att bli fria från sina problem.

     

Med hypnos som grundtillstånd behandlar jag många olika sorters problem.


Vare sig du är rökare med en tämligen moderat cigarettkonsumtion, som bara behöver lite hjälp att sluta, eller en melankoliker, som inte tycker sig ha mycket kvar att leva för, får Du i alla lägen min yttersta uppmärksamhet.

     Vad är Hypnoterapi?