Hypnosanalys

Ingenting är

omöjligt!

Tillit och kärlek börjar  hos mig

Jag följer min intuition

Jag har alla dessa egenskaper jag beundrar hos andra


Vad är hypnoanalys?


Hypnoanalys används för att uppenbara orsakerna till psykiska problem, som kan yttra sig i form av fobier, migrän, ångest, anorexi, onormal övervikt, sexuella störningar, alkoholism, stress, oro, dåligt självförtroende, hypokondri, hudproblem samt andra problem som går att hänföra till sinnet.


Hypnoanalysen används också med stor fördel för ökad självkännedom.


Hypnoanalysen kan sammanfattas som lagen om orsak och verkan. Varje symptom (verkan), måste ha en orsak.


Genom att gå ner i hypnostillståndet kan man komma i kontakt med de obearbetade minnen och händelser som man trängt bort för de varit för smärtsamma. Dessa minnen är förknippade med starka känslor.


Dessa minnen och känslor ger till slut ett symptom av något slag.

 

   

Genom hypnoanalys uppenbaras och därigenom förintas roten till det onda vilket naturligtvis innebär att symptomen försvinner.

   

Målet är att föra dig till ett  ögonblick av överraskande och befriande upplysning.

   

 

Tillämpningen av hypnos förkortar analysperioden dramatiskt.


Den konventionella psykoanalysens resultat kan man med hypnoanalys förvänta sig uppnå med endast ett dussintal konsultationer

Individuell terapi

Det är en individuell terapi vilket gör att det inte med bestämdhet går att säga hur många besök som behövs, men  man bör räkna med omkring 8 - 12 gånger.

   

Första konsultationen tar ca. 90 min och därefter kommande konsultationer 75 min.

   

 

Kostnad: 750 kr