Reiki Healing

Reiki Healing

Detta är en friskvårdsmetod och healingform som har sina rötter i Japan och som används över hela världen idag.

Reikihealing är en effektiv behandlingsform vid stressproblem, utbrändhet, sömnsvårigheter och känslomässiga blockeringar.

   

Metoden stärker immunförsvaret och har en mycket avslappnande verkan. Kroppens egen läkande förmåga stärks och det fysiska och psykiska välbefinnandet ökar. Reikihealingen hjälper varje individ att släppa energiblockeringar och där tillhörande känslor, som i sin tur hjälper till att släppa taget om orsaken till sjukdomen.


    U

nna dig en skön och avslappnande behandling!


Healingbehandling:   600 kr