Suggestionsterapi

Suggestionsterapi


Används vid problem som rökning, nagelbitning, examensnerver, scenskräck, bantning, stress, avslappning, dåligt självförtroende, att kunna se och nå sina mål.


Den lämpar sig också utmärkt för att förbättra idrottsprestationer, m.m.

 

Man arbetar med suggestioner under hypnos. Effekten mångfaldigas tack vare hypnostillståndet. Känslor, beteenden och mönster kring något problem förändrar man genom suggestioner.


Ovanor kan kommas tillrätta med som t.ex. rökning m.m. Man ger helt enkelt det undermedvetna det positiva budskap man vill förändra eller skapa.

 

Suggestionsterapi kan vara bra om man vill förbereda sig mentalt inför en situation som känns svår.

   

Suggestionsterapi används inte vid svårare problem eftersom det endast är symptomen som försvinner och friläggs. Man löser inte upp orsaken utan det ger endast symptomlindring.

   

Normalt räcker det med två eller tre konsultationer. Det är också möjligt för två vänner att behandlas samtidigt.

   

 

Kostnad: 700 kr per gång.


Alt. 550 kr per gång om två vänner behandlas samtidigt.