Drömmar

Drömterapi


Drömmar- Nyckeln till ditt inre

 

Drömmar är inget nytt fenomen utan har funnits långt tillbaks i tiden. Det är nu vi har börjat återupptäcka denna gamla kunskap och visdom igen. Det innebär en rolig och givande resa i ditt inre djup där du hittar oanade resurser.  Vi bär en stor skatt inom oss och genom drömmen kan den tydliggöras för oss och bli synlig. De som börjar utforska drömtolkning och drömterapi kan göra stora förändringar i sitt liv. Drömmen är ett fantastiskt verktyg.

 

 

Att lära sig förstå sina drömmar kan innebära en stor positiv förändring i ditt liv. Det är en djup kunskap som varje människa bär inom sig . Det innebär en stor fördjupad kunskap vem du är och vad du bär med dig. Det stärker oss både känslomässigt och cellulärt och andligt. Dina drömmar är en länk mellan det medvetna och det omedvetna . Dina drömmar visar dig vägen och är alltid exakta. De ger dig en insikt i vad som pågår inom dig just nu och ger dig strategier och lösningar.


Syftet är att förstå osedda sidor av dig och även se dina dolda förmågor. Att lära dig se dina handlingsmönster genom livet från barndomen till nu.

 

 

Symboler 


Symboler används när orden inte räcker till att beskriva en upplevelse. Symboler kan både vara universiella och individuella. Tex om du som barn haft en skrämmande  ormupplevelse så har den en helt annan innebörd än för en som älskar ormar.  Ormen kan också ha en universiell innebörd och förknippas med tex läkekonst. Man måste inte alltid komma ihåg hela drömmen utan det går att få ut mycket av bara en sekvens.

 

   

Om jag inte kommer ihåg mina drömmar?


Alla drömmer varje natt även om man inte minns det. Det går att träna att minnas sina drömmar genom att börja intressera sig och läsa drömböcker. Att innan man somnar säga till sig själv att komma ihåg sin dröm. Genom att ha papper och penna vid nattduksbordet har du också talat om för ditt inre att du ska komma ihåg dem. Drömmen kan försvinna snabbt så om du vaknar på natten så skriv ner drömmen för på morgonen kommer du oftast inte ihåg den. När du vaknar på morgon så memorera din dröm en stund så brukar man minnas mer och skriv ner den.

Jag håller föredrag om drömmar, drömgrupper och har även enskild drömterapi.

 

 

Drömgrupp 150kr/gång


Drömterapi 750kr/gång


Drömtolkning via e-mail eller telefon


Har du inte möjlighet att komma på personligt besök? Då kan drömtolkning via e-mail eller telefon vara ett bra alternativ. Genom mejl får du en utförlig tolkning av din dröm. Väljer du telefonkonsultation tolkar jag drömmen och vi går djupare in i den genom drömterapi som är mycket givande och helande.


Kontakta mig om du är intresserad, så får du veta mer om hur vi går tillväga!


Mejltolkning 300 kronor

Telefonkonsultation 700 kronor