Vad är hypnos?

Hypnos

Hypnos är ett fullständigt normalt, inte ett magiskt fenomen med förutsägbara verkningar.


Det är helt uteslutet att en person kan behärskas, manipuleras eller ens försättas i djup trance mot sin vilja.

 

 

Hypnos har ingenting med trollstavar och ockulta förmågor att göra även om klienten förmodligen kommer att tycka det är rent magiskt hur symptomen bara försvunnit och självinsikten ökat.

 

 

Hypnos är ett fullständigt naturligt fenomen och är mycket behagligt och avslappnande och jodå, man kan prata under hypnos.


 

Att någon skulle komma till skada under enbart hypnos är helt otänkbart. Snarare används denna urgamla metod alltmer som ett komplement inom skolmedicinen där den bl.a. visat sig vara ett värdefullt alternativ till droger vid narkos eller smärtlindring.

 

   

I England användes hypnos på många sjukhus vid kirurgiska ingrepp fram till 1840 då kemisk bedövning blev vanligare.

   

 

En god definition på hypnos lyder:


"Ett tillstånd av samtid avslappning och koncentration med en ökad medvetenhet framkallat av suggestioner."